Etapp 2

Etapp 2 fulltecknad!

Beräknad inflyttning: första kvartalet 2022

I månadsavgiften ingår fastighetsskötsel, ränta, värme och sophämtning. Månadsavgifterna är preliminära, smärre förändringar kan ske. Avgift för hushållsel, telefoni och bredband tillkommer. Lägenheterna har individuell mätning av kall- och varmvatten.