Grundläggning Platta på mark samt källardel
Stomme Hjärtvägg samt väggar kring trapphus i betong samt smidespelare
Balkong och uteplatser Betongplatta samt betongplattor på uteplats
Ytterväggar Utfackningsväggar med skivmaterial
Lgh skiljande vägg Betong alt. dubbel 70mm stomme med isolering
Lättvägg Regelstomme med gips
Yttertak Råspont med underlagspapp, board samt papp
Förråd Varje bostad har eget förråd i källaren eller i lägenheten
Cykelparkering I cykelrum på entréplan samt på gård
Parkering Markparkering
Fönster Energieffektiva fönster med trä på insidan och aluminium på utsidan
Entréer Glasat stålparti med låssystem i form av tagg med eventuell öppning via mobiltelefon
Värme och vatten Fjärrvärme och frånluftsvärmepump med vattenburet radiatorssystem. Individuell mätning på kall- och varmvatten
El Individuell mätning för varje lägenhet
Ventilation FX aggregat med återvinning och luftintag bakom radiator
Postboxar Postboxar i entré samt tidninghållare vid lägenhetsdörrar
Övriga utrymmen Teknikutrymmen i garageplanen